دسته:دانستنی‌های جراحی بینی و زیبایی

ورم بینی بعد از عمل جراحی

یکی از مهم‌ترین مسائل پس از جراحی زیبایی بینی، کاهش ورم بینی است. به طور کلی یک تا یک سال و نیم...