برچسب:, , , , , , , , , , , ,

اقدامات قبل از جراحی بینی

۱- انجام آزمایشات مشخص شده قبل از جراحی بینی توسط پزشک ۲- عکس‌برداری تخصصی رخ و نیم‌رخ بدون...